Suicidprevention, temadag

Självmord är ett ämne som får alltmer plats i samhällsdebatten. Det finns mycket vi gemensamt kan bidra med för att förhindra att olyckan inträffar. Samverkansgruppen suicidprevention i Umeå bjöd in till en temadag i suicidprevention öppen för allmänhet som livesändes och finns att ta del av i efterhand.

Är du anhörig, vill du veta mer om vad som görs eller möter du dessa frågor i ditt jobb? Ta gärna del av och sprid det inspelade materialet som livesändes från Nolia i Umeå den 28:e november 2022.

Konferencier Annika Dopping inleder

Samtal om det onämnbara

Om hur det är att vara nära någon med självmordstankar, självskada eller som tagit sitt liv. Medverkande: Eveniic Noren, Berevan Sköldqvist, Carola Larsson Malmehed och Faiza Issa Aden Farah. Samtalsledare Mattias Hjallmarsson, Resurscentrum för traumastöd, Vårsta diakoni, Umeå.

Pågående suicidpreventivt arbete i Region Västerbotten

Emma Wasara, hälsoutvecklare Region Västerbotten.

Pågående suicidpreventivt arbete i Umeå kommun

Kevin Norberg, samordnare suicidprevention Umeå kommun.

Panelsamtal

Medverkanden: Berevan Sköldqvist anhörigperspektiv, Emma Wasara hälsoutvecklare Region Västerbotten, Linn Enheim samordnare Suicide Zero Västerbotten, Mikael Åström pedagog & operativ ledare Svenska kyrkan Umeå, Veronica Kerr (KD) vice ordförande äldrenämnd Umeå och Kevin Norberg samordnare suicidprevention Umeå kommun.

Temadagen är ett samarrangemang mellan Studieförbundet Vuxenskolan, Region Västerbotten, Resurscentrum för traumastöd, ArosFilm och Umeå kommun.

Kontakt

Kevin Norberg
samordnare suicidprevention
090- 16 48 78
kevin.norberg@umea.se

Sidan publicerades