Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. En funktionsnedsättning kan vara fysisk, begåvningsmässig eller psykisk.