Invandring och integration

Umeå kommun ska, i överenskommelse med Länsstyrelsen, ta emot och erbjuda bosättning för nyanlända flyktingar, som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Överenskommelsen bygger på vad riksdag och regering har beslutat om mottagning av vissa nyanlända invandrare.

Kommunens ansvar

Varje nyanländ person erbjuds information om kommunens resurser, bostads­marknad samt får vid behov socialt stöd för sig själv och sin familj. Det kan vara i form av kontakt med barnomsorg eller skola, vårdgivare, hemtjänst samt LSS För att etableringsperioden ska bli så meningsfull som möjligt samverkar enheten med socialtjänsten, Sfi och Arbetsförmedlingen.

Vill du hjälpa till?

Många invånare hör av sig till kommunen och vill bidra för att hjälpa flyktingar, nyanlända vuxna och ensamkommande barn som kommer till Umeå. Vill du få en överblick på nätverk och funktioner där frivilligarbete är efterfrågat så kan du ta kontakt med Röda korset i Umeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har ett samordningsuppdrag ut mot civilsamhället.

Du kan kan också erbjuda familjehem, bli god man, hyra ut en lägenhet, erbjuda läxhjälp eller praktikplatser. Andra sätt att hjälpa till är att ge gåvor, bli en vän eller volontär.

Engagera dig för integration

Mer information

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i landet, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (migrationsverket.se)

Sidan publicerades