Medboende

Makar och sammanboende ska ha möjlighet att fortsätta bo tillsammans (parbogaranti) även om den ena har behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Du får provbo i tre månader

Innan ni bestämmer er för att parboende är den bästa lösningen för er, kan det vara bra att provbo tillsammans på vård- och omsorgsboendet. Man får provbo i tre månader och under den perioden betalar den medboende för mat och eventuella egna hemtjänstinsatser. Det är bra att veta att medarbetarna utför vård och omsorg den tid på dygnet då behovet finns, så även nattetid. Bra att veta är att du alltid har möjlighet att sova över på boendet någon gång ibland om du väljer att bo kvar i din ordinarie bostad.

Medboendekontrakt skrivs

Ni båda måste vara överens om att ni vill fortsätta bo tillsammans och så vara införstådda med vad medboende innebär. Om ni efter provperioden väljer att bli medboende skrivs ett medboendekontrakt. I kontraktet avstår den medboende besittningsskyddet eftersom det är din maka/make/sambo som beviljats plats på vård- och omsorgsboendet och bostaden hyrs ut i särskild boendeform där parbogarantin utövas enligt 4 kapitlet, paragraf 1c i socialtjänstlagen. När medboendekontraktet är undertecknat och Hyresnämnden godkänt att du avstår från besittningsskyddet kan du flytta in.

Lägenheten sägs upp då vårdbehovet upphör

Lägenheterna på ett vård- och omsorgsboende behövs för att kunna hjälpa de personer som har ett stort vårdbehov. Om din maka/make/sambo behöver flytta eller avlider och du själv inte har ett beslut om plats på särskilt boende har du därmed inte längre rätt att bo kvar. Medboendekontraktet är alltså tidsbegränsat och parbogarantin slutar att gälla när vårdbehovet upphör. Hyresavtalet sägs då upp med tre månaders uppsägningstid vilket innebär att den medboende då måsta flytta till en annan bostad.

Säkerställ att du har en bostad

Innan man flyttar in som medboende är det viktigt att du vet var du ska bo om din maka/make/sambo flyttar eller avlider. Det är starkt rekommenderat att du behåller din ordinarie bostad. I annat fall förväntas att du anmäler dig till bostadskö.

Begrepp

Biståndsberättigad är den som är beviljad bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL i form av boende i en sådan särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre som anges i 5 kap. 5 § SoL.

Medboende är den som flyttar med en biståndsberättigad till ett särskilt boende utan att själv ha behov och beslut om en sådan insats. Beslutet om medboende ställs till den biståndsberättigade.

Parboende benämns när makar, sambor eller registrerade partner sammanbor i särskilt boende enligt 4 kap. 1 c§ SoL.

Avgifter för medboende

Du som flyttar in som medboende i ett vård- och omsorgsboende utan att ha ett eget beslut om särskilt boende betalar avgift för viss service, till exempel tvättinsats 535 kronor per månad och kost 4 283 kronor per månad för månads­bonnemang. Avgifterna är olika beroende på om du som medboende har beviljats egna hemtjänstinsatser och om du bor tillsammans med make eller maka i gemensam lägenhet. Om du är medboende och har egna beviljade insatser gäller hemtjänstens avgifter.

Läs mer om avgifter för hemtjänst.

Sidan publicerades