Äldre, senior

Med åldern kan det bli svårare att sköta hemmet, sig själv och att ta sig ut på aktiviteter. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

  • Samråd om äldreomsorgen

    Du som tillhör eller är intresserad av frågor som rör nationella minoriteter är varmt välkommen till samråd kring Umeå kommuns äldreomsorg för att diskutera beh...
  • Nationella anhörigdagen 6 oktober

    Torsdag 6 oktober 12.00–16.30 är du välkommen till en temadag där vi uppmärksammar anhöriga. Arrangemanget riktar sig till alla anhöriga i olika livssituationer...
Sidan publicerades www.umea.se/aldrestod