Styrande lagstiftning

Sidan publicerades

Socialtjänsten verksamheter och socialtjänstens ansvarsområden regleras i stor utsträckning av olika lagar. Här hittar du länkar till information om några av dessa lagar på www.notisum.se.

Socialtjänstlagen på svenska

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS på svenska

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om vård av unga

Lagen om vård av unga (LVU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om vård av missbrukare

Lagen om vård av missbrukare (LVM)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (PSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientskadelagen

Patientskadelagen (PSL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades