Exempel på beräkning av avgift

Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges ­beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift. Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp. Nedan ser du aktuella minimibelopp och exempel på beräkning av avgift.

Aktuella minibelopp för hemtjänst

För dig som är 65 år eller äldre

Ensamstående 5 653 kr per månad.
Sammanboende 4 707 kr per månad.

För dig som är yngre än 65 år

Ensamstående 6 218 kr per månad.
Sammanboende 5 178 kr per månad.

Exempel på beräkning av avgift

Nedan ser du exempel på beräkning av avgift för hemtjänst. Avgiften utgör skillnaden mellan inkomst och förbehållsbelopp (hyra och minimibelopp). Inkomst - förbehållsbelopp = ditt avgiftsutrymme.

Exempel 1, en ensamstående person

En ensamstående person som har en inkomst efter skatt på 7 400 kr samt ett bostadstillägg på 3 640 kr har en total inkomst på 11 040 kr. Minimibeloppet för ensamstående är 5 373 kr. Tillsammans med en hyra på 4 300 kr blir förbehållsbeloppet 9 673 kr. Inkomsten är då 1 367 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 11 040 kr minus förbehållsbelopp 9 673 kr =1 367 kr). Avgift som kan betalas per månad är 1 367 kr. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Exempel 2, sammanboende makar

För sammaboende makar som båda har hemtjänst räknas inkomsterna samman och delas med två. Om två makar har en inkomst på 12 700 kr respektive 6 650 kr efter skatteavdrag har de en total inkomst på 19 350 kr. Inkomsten delas på två och blir 9 675 kr. Minimibeloppet för sammanboende makar är 4 540 kr. Tillsammans med en hyra på 2 700 kr blir förbehållsbeloppet 7 240 kr per person. Inkomsten för båda makarna är då 2 435 kr högre förbehållsbeloppet per månad (inkomst 9 675 kr minus förbehållsbelopp 7 240 kr =2 435 kr). Båda makarna kan betala maximal avgift för hemtjänst 2 139 kr per månad. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Sidan publicerades