Exempel på beräkning av avgift

Din faktiska avgift kan vara lägre än beloppen som anges ­beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift. Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp. Nedan ser du aktuella minimibelopp och exempel på beräkning av avgift.

Aktuella minibelopp för hemtjänst

För dig som är 65 år eller äldre

Ensamstående 6 470 kr/månad
Sammanboende 5 279 kr/månad

För dig som är yngre än 65 år

Ensamstående 7 117 kr per månad.
Sammanboende 5 807 kr per månad.

Exempel på beräkning av avgift

Nedan ser du exempel på beräkning av avgift för hemtjänst. Avgiften utgör skillnaden mellan inkomst och förbehållsbelopp (hyra och minimibelopp). Inkomst - förbehållsbelopp = ditt avgiftsutrymme.

Exempel 1, en ensamstående person

En ensamstående person som har en inkomst efter skatt på 8 400 kr samt ett bostadstillägg på 4 640 kr har en total inkomst på 13 040 kr. Minimibeloppet för ensamstående är 6 470 kr. Tillsammans med en hyra på 4 900 kr blir förbehållsbeloppet 11 370 kr. Inkomsten är då 1 670 kr högre än förbehållsbeloppet per månad (inkomst 13 040 kr minus förbehållsbelopp 11 370 kr =1 670 kr). Avgift som kan betalas per månad är 1 670 kr. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Exempel 2, sammanboende makar

För sammaboende makar som båda har hemtjänst räknas inkomsterna samman och delas med två. Om två makar har en inkomst på 13 700 kr respektive 7 650 kr efter skatteavdrag har de en total inkomst på 21 350 kr. Inkomsten delas på två och blir 10 675 kr. Minimibeloppet för sammanboende makar är 5 279 kr. Tillsammans med en hyra på 3 700 kr blir förbehållsbeloppet 8 979 kr per person. Inkomsten för båda makarna är då 2 435 kr högre förbehållsbeloppet per månad (inkomst 10 675 kr minus förbehållsbelopp 8 979 kr =1 696 kr). Båda makarna kan betala maximal avgift för hemtjänst 1 696 kr per månad. Om inkomsten är lägre än förbehållsbeloppet kan ingen avgift betalas.

Sidan publicerades