Att bli äldre i Umeå kommun

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska.

Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. De viktigaste faktorerna för ett hälsosamt åldrande:

Social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet

Att ha regelbunden kontakt med andra människor, träffa släkt och vänner och att känna sig behövd är alla skyddsfaktorer för den psykiska hälsan och fysiska hälsan.

Läs mer om aktiviteter och mötesplatser

Fysisk aktivitet

Att röra sig utifrån sin egen förmåga spelar stor roll både för att hålla i gång kroppen och hjärnan. Sömnen blir bättre och risken för flera kroppsliga och psykiska sjukdomar minskar.

Läs mer om tips för fysisk aktivitet

Matvanor

Att äta god och näringsrik mat, och kanske äta tillsammans med andra, är bra både för den psykiska och den fysiska hälsan.

Läs mer om goda vanor

Boende

Att ha ett boende som gör att du kan bo kvar och fortsätta vara självständig är en viktig del i livet. Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi.

Läs mer om att bo bra som senior

Digitalisering och välfärdsteknik

Det finns många produkter som med teknikens möjligheter möjliggör självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet.

Läs mer om välfärdsteknik

 • Kontakt

  Seniortorget

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades