Synpunkter, klagomål, beröm

Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. I de verksamheter som bedriver socialtjänst och verksamhet enligt LSS i Umeå kommun ser vi klagomål och synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete.

Lämna beröm, förslag och klagomål till den det berör

Om du har synpunkter på vår verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras.

Om du lämnat klagomål och inte är nöjd med hur det behandlas tar du kontakt med närmsta överordnade chef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Närmsta överordnade chef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Närmaste överordnad chef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare enligt den här ordningen:

  1. Tala först med den det berör, till exempel kontaktpersonal eller handläggare
  2. I andra hand kontaktar du enhetschef
  3. I tredje hand kontaktar du biträdande verksamhetschef
  4. I fjärde hand kontaktar du verksamhetschef

Lämna synpunkter på webben

Du kan skriva in dina synpunkter och skicka dem via en e-tjänst:

Anmäl till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av ditt klagomål eller om du tycker att det finns allvarliga brister i en socialtjänstverksamhet, vänd dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Klaga på socialtjänsten och LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Inspektionen för vård och omsorg)

Sidan publicerades