Nyhetsarkiv

 • Presentation från Försäkringskassan

  Missade du informationsträffen med Försäkringskassan 15 maj? Informationen handlade om merkostnadsersättning samt annan viktig information, som finns till den s...
 • Frustration i familjen? Vi hjälper dig!

  Att vara förälder kan vara svårt och ibland behöver vi stöd för att hantera de utmaningar vi ställs inför. Socialtjänsten erbjuder dig med barn 0–18 år stöd i f...
 • Hur ser brottsligheten ut i kommunen?

  Nu har vi släppt en rapport som kartlägger brottsligheten i Umeå kommun. I rapporten finns ett antal rekommendationer som kommer att ligga till grund för det fo...
 • Tack alla som deltog i Råd för framtiden 2024

  Konferensen Råd för framtiden i Umeå är slut. Vi tackar deltagare, talare, Brottsförebyggande rådet (Brå), Umeå folkets hus och alla andra som medverkade. Ni...
 • Brandförsvaret får ökade medel

  Umeåregionens brand- och räddningsnämnd tilldelas totalt 21,5 miljoner kronor för att återställa fordon och inventarier vid Holmsund brandstation efter de omfat...
 • Öka kunskap om sexualbrott mot barn på nätet

  Vad är delbart? Polisen i Umeå vill öka kunskapen om sexualbrott mot barn på nätet och skapa bättre förståelse i ämnet bland barn, ungdomar och vårdnadshavare.
 • Habiliteringsersättning höjs tillfälligt

  Umeå kommun tar del av statsbidrag på 4,5 miljoner kronor för att tillfälligt höja habiliteringsersättningen till personer som deltar i daglig verksamhet. Höjni...