Nyhetsarkiv

 • Delad teknikoptimism?

  Onsdag 19 oktober 13.30–14.30 föreläser Anna Samén om huruvida teknikoptimismen matchar medborgarnas attityder till nyttjandet av digital teknik inom äldreomsor...
 • Hälsopeppen

  Tisdag 18 oktober 13.30–14.30 får du information om Hälsopeppen som är en friskvårdssatsning för dig som är 65+ och vill förbättra din hälsa och livskvalitet.
 • Samråd om äldreomsorgen

  Du som tillhör eller är intresserad av frågor som rör nationella minoriteter är varmt välkommen till samråd kring Umeå kommuns äldreomsorg för att diskutera beh...
 • Du och Polly är en del av Umeås beredskap

  Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober ska stärka din egen och samhällets gemensamma beredskap för allvarliga händelser och kriser. Årets tema är livsmedel...
 • Bussresa till Musikschlagets final

  Lördag 12 november är det Musikschlagets final i Sundsvall. Fritid för alla arrangerar en resa dit och du är välkommen att följa med.
 • Nyheter för gode män och förvaltare

  I senaste nyhetsbrevet för dig som är god man eller förvaltare går det att läsa om höjt bostadstillägg och digital brevlåda