Barn i gul hatt håller en vuxen i handen.

Kan du göra en insats för ett barn?

För en del barn är sommarlov och semester ingen lek. Familjehemscentrum behöver fler jourhem i eller i närheten av Umeå för att på bästa sätt kunna ta hand om barn som under akuta omständigheter behöver komma hemifrån. Du kanske kan erbjuda ett?

Ett jourhem tar hand om ett barn tillfälligt under en viss tid, upp till 6 månader, och ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

– De jourhem vi har i dag gör en fantastisk insats, men vi behöver fler, helst i Umeåtrakten. Då kan vi ta hand om barnen så snart som möjligt utan att behöva skicka dem till södra Sverige, långt bort från förskola och skola, kompisar och biologiska föräldrar, säger Åsa Marklund, enhetschef på Familjehemscentrum, Umeå kommun.

För att bli jourhem är det viktigt att hela familjen är överens. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid. Under uppdraget får jourhemmet regelbundet stöd av en erfaren socialsekreterare och ersättning för sitt uppdrag.

– Har du ett stort hjärta och erfarenhet av att ta hand om andras barn så hör av dig till Familjehemscentrum så berättar vi mer om uppdragen och vilket stöd vi kan ge dig, säger Åsa Marklund.

Även fler familjehem behövs. Som familjehem tar du hand om ett barn för en kortare eller längre tid, beroende på omständigheterna. Du behöver ingen erfarenhet av att ta hand om andras barn. Det viktigaste är att du är trygg och har ett stort engagemang.

Kontakt

Gör en intresseanmälan ovan så kontaktar vi dig så snart vi kan (du förbinder dig inte till något). Du kan också kontakta Familjehemscentrum via mottagningsenheten 090-16 10 02 eller mejla familjehemscentrum@umea.se för mer information.

Sidan publicerades