Jourhem

Jourhem tar hand om ett barn som behöver komma hemifrån akut. Jourhemmet går tillfälligt och under en begränsad tid in i föräldrarnas ställe och ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet. Första steget för att bli jourhem är att du fyller i en intresseanmälan. Sedan ringer vi upp dig och berättar mer och svarar på de frågor du har. Du förbinder dig inte till någonting.

Orsakerna till att barnet snabbt behöver en ny hemmiljö kan vara många. Det kan handla om föräldrarnas missbruk, psykiska hälsa eller övergrepp mot barnet. För att barnet och föräldrarna ska få så bra hjälp som möjligt krävs att barnets biologiska föräldrar, jourhemmet, socialtjänsten, skolan och andra vårdgivare samarbetar.

En del barn kan flytta hem till sin biologiska familj igen. Andra barn behöver bo i ett familjehem eller placeras på ett behandlingshem.

Snäll, trygg och intresserad

För att bli jourhem krävs engagemang, tid och ett eget rum till barnet. Det är bra om du har erfarenhet av att ta hand om andras barn, gärna yrkesmässigt. Du måste tycka om att leva med ständiga förändringar i familjen. Du kan både sätta gränser och vara flexibel. Andra viktiga egenskaper är att du är snäll, trygg och genuint intresserad av barnet och barnets vardag.

För att vara ett jourhem krävs att det finns en vuxen som är hemma på heltid. Målsättningen är att det ska vara så små förändringar som möjligt i barnets vardag så därför bör du helst bo nära Umeå.

Barnens åldrar liksom orsakerna till att de behöver komma till ett jourhem varierar. Barnet stannar max 6 månader i jourhemmet.

Viktigt beslut

Innan du kan bli ett jourhem utreder Familjehemscentrum om du och din familj passar för uppdraget. Det gör vi för att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilka barn som just din familj kan hjälpa bäst. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Att bli jourhem tar tid och är ett viktigt beslut som hela familjen måste vara delaktig i. Gör en intresseanmälan så ringer vi upp och berättar mer.

Stöd och ersättning

Som jourhem har du regelbundet stöd av en erfaren familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare. Du ingår i en grupp med andra jourhem där ni träffar personal på Familjehemscentrum en gång i månaden. Då ventileras frågor och funderingar kring uppdragen. Ni erbjuds också utbildningar, föreläsningar och handledning i grupp.

Jourhem är kontrakterade av Umeå kommun och får en fast ersättning varje månad.

Höstens digitala informationsträffar

Är du nyfiken på vad det innebär att vara familjehem eller jourhem? Onsdag 11 september och tisdag 12 november är du välkommen på vår digitala informationsträff. Vi berättar om uppdragen och har med ett familjehem som berättar om deras upplevelser. Anmäl dig i god tid på familjehemscentrum@umea.se innan så skickar vi en länk till mötet som kommer att ske på Teams. Vi startar alltid kl. 18 och håller på cirka en timme. Välkommen!

ps. ta gärna med en intresserad kompis

Sidan publicerades www.umea.se/jourhem