Borgerlig begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan, trots att kyrkan har skiljts från staten. Kyrkan ska tillhanda­hålla en särskild begravningsplats, även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravnings­avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter och lokal för begravningsceremoni, som kan vara i ett kapell eller i en offentlig samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerlig begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om hur begravningen ska utformas eller om vem som får förrätta akten. Det är möjligt att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Umeå kommun har inte utsett någon borgerlig begravningsförrättare. Hos begravningsbyråer finns uppgifter om de borgerliga begravningsförrättare som finns i och omkring Umeå.

Begravningsbyråer hjälper ofta till att utforma den borgerliga begravningsakten. En anhörig kan vara begravnings­förrättare och de anhöriga kan fritt välja lokal, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i ett gravkapell eller direkt vid graven.

Begravningsombud

Länsstyrelsen i Norrbotten utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap om begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdiga och passande lokaler för begravningsceremonier, utan religiösa symboler.

Begravningsombud i Umeå kommun

Katarina Nilsson Reian, Umeå pastorat (Tavelsjö församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria församling, Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling) och Sävar–Holmöns församling

Britt-Marie Rosenqvist, Holmsunds församling

Vakant, Hörnefors församling

Sidan publicerades