Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Lågt deltagande i enkäten

Ett stort tack till alla er som svarat på familjehemsenkäten. Enkäten genomförs en gång per år och delades ut till alla familjehem som har eller har haft en placering under 2023.

Tråkigt att säga, men den här gången var deltagandet väldigt lågt och andelen som svarade var bara 36%. Det gör att det blir svårt att dra några generella slutsatser av svaren, men vi kommer att titta närmare på dem för att se vad vi kan utveckla. Tidigare har det funnits önskemål om ökat erfarenhetsutbyte mellan familjehemmen och glädjande nog är det är något som verkar ha förbättrats tack vare våra aktiviteter, föreläsningar och utbildningar.

Och så här sammanfattar ett familjehem 2023:

”Hela resan från utredning till att bli godkänd som familjehem till att få en placering och den fortsatta resan det medfört. Och att få ha en engagerad socialsekreterare som verkligen bryr sig om familjehemmet och som ser och lyssnar. Det har varit det bästa! Är så tacksam.”

Sidan publicerades