Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Mentorskap, utbildning och gruppverksamhet

För att möta upp familjehemmens önskan om att få fler tillfällen och forum för erfarenhetsutbyte med andra familjehem erbjuder Familjehemscentrum:

Nyhet! Vi startar gruppverksamhet

För dig som gått ”Ett hem att växa i” erbjuder vi nu gruppträffar där du får möjlighet till fördjupning och samtal kring olika ämnen. Vilka ämnen som kommer att behandlas bestämmer vi tillsammans vid den första träffen. Under våren kommer det att bli tre träffar och du väljer själv hur många du vill delta på. Preliminära datum är 1/3, 5/4 och 3/5 mellan kl. 10-15 på stadshusområdet i Umeå.

Kontakta Annicka Stjärnbäck eller Mariann Schäfer för mer info och anmälan.

Mentorskap

Nu har vi flera familjer som gärna skulle vilja ha en mentorfamilj som stöd. Mentorskapet ska vara inspirerande och leda till ett ökat lärande för båda parter. Träffarna sker en gång per månad och räcker cirka 1–2 timmar varje gång.

Din roll som mentorfamilj är att agera samtalspartner och inspiratör, ha längre perspektiv, peppa och stötta samt att ge och ta emot erfarenheter, tankar och känslor.

Är du intresserad? Kontakta Ulrika Jonsson eller Anna Lundmark för mer info.

”Ett hem att växa i”

Har du inte gått utbildningen ”Ett hem att växa i” ännu – gör det! Utbildningen sker under fyra dagar och vi planerar att starta nästa grupp redan i februari. Förutom nya kunskaper och god förtäring får du också träffa och knyta kontakt med andra familjehem.

Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta Kajsa Öhman eller Susanne Norén.

Sidan publicerades