Orange – för en värld där alla kan känna sig trygga

Våld mot kvinnor och flickor är ett allvarligt samhällsproblem över hela världen. Under senare delen av november och början av december vill vi öka medvetenheten och stå upp mot våld, för kvinnors och flickors rätt att leva i trygghet.

20–25 procent av alla kvinnor utsätts någon gång under sitt liv av fysiskt våld av en partner enligt Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK. Alla som utsätts för våld, i alla dess former, är förstås många fler. Vi behöver uppmärksamma våldet som drabbar så många. En vecka fri från våld och Orange the World är två initiativ som fokuserar på att bekämpa våld mot kvinnor, och skapa debatt och medvetenhet kring problemet.

Umeå står upp mot våldet

Vi behöver uppmärksamma våldet som drabbar så många, varje dag, och skapa medvetenhet kring samhällsproblemet. 25 november infaller den internationella dagen för avskaffandet av våld mot flickor och kvinnor. Dagen uppmärksammas med kampanjer såväl nationellt som internationellt.

Under Vecka 47 – En vecka fri från våld arrangeras en rad aktiviteter runt om i Umeå. Kommunens fritidsgårdar uppmärksammar veckan genom att skapa aktiviteter och delaktighet tillsammans med barn och unga. Ett antal lokalbussar kommer att rulla på Umeås gator med aktiva budskap för att motverka våld i nära relation. Umeå kommun och Vakin uppmärksammar också veckan genom att lysa upp vattentornet på Mariehem i orange, för ökad medvetenheten om våld i nära relationer.

Arbete med samtycke i förskolan

“Okej med dig” är ett pedagogiskt metodmaterial för förskolan där pedagoger och barn lär sig om samtycke. Vi behöver tidigt skapa en trygg miljö för våra barn, där det är en självklarhet att fråga om samtycke finns, innan någon behöver säga nej. Att arbeta med "Okej med dig?" och stäva efter att skapa en samtyckeskultur handlar om social hållbarhet, en del av förskolans hållbarhetsuppdrag.

Centrum mot våld håller öppet hus

Onsdag 22 november 13.00-17.00 har Centrum mot våld, CMV, öppet hus. Då erbjuder medarbetare från CMV föreläsningar på temat våld. Läs om vilka olika föreläsningar som kommer att hållas och vilka tider som gäller i Länsstyrelsen Västerbottens kalendarium för En vecka fri från våld på Länsstyrelsens webbplats.

Fler aktiviteter under vecka 47

Länsstyrelsen Västerbotten och Länsdelegationen i jämställdhet vill tillsammans med andra aktörer i Umeå lyfta upp aktiviteter som sker under en vecka fri från våld. På Länsstyrelsens webbplats finns aktiviteter som arrangeras i länet samlade tillsammans med länkar till webbkurser, konferenser och annat kunskapshöjande material.

Bär något orange och visa ditt engagemang

En vecka fri från våld är ett nationellt initiativ som fokuserar på att bekämpa våld här i Sverige, medan Orange the World är en bredare internationell kampanj som syftar till att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor över hela världen. Båda kampanjerna har dock gemensamt målet att skapa en värld utan våld och främja medvetenhet och engagemang för att uppnå det. Så oavsett vad du väljer att lägga ditt fokus på, bär något orange och stå upp mot våldet.

Sidan publicerades