Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges jämställdhetspolitik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har sex delmål, varav ett är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är en prioriterad fråga för Umeå kommun. Praktiskt arbete med stöd till vålds­utsatta och våldsutövare sker bland annat inom socialtjänsten och Centrum mot våld. Strategiskt arbete sker inom hela kommunen genom ihållande jämställdhetsarbete där grunden är en förståelse för att mäns våld mot kvinnor minskar i en värld där alla ses som lika värda, och där makt och privilegier synliggörs och utmanas.

Läs mer om arbete mot våld och hot

#Orangetheworld

25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor, en dag som världen över även är känd som Orange day Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Byggnader lyser upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot det könsbaserade våldet. Dagen markerar starten på FN:s årliga kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld”. Orange färg motiveras med att det är en ljus och optimistisk färg, egenskaper som passar för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Umeå och Vännäs lyste ett stort antal platser i orange mellan 25 november och 10 december 2021. Initiativet var ett samarbete mellan Umeå kommun, Vännäs kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, AB Bostaden Umeå, Umeå Energi AB, Upab, Vännäs fastigheter och Visit Umeå.

Vidareutbilda dig och din personal

Under dessa ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld” kan du uppmärksamma frågan och visa att du står upp mot våldet, och även ta chansen att höja kunskapen hos dig själv och dina medarbetare. Vi har tagit fram fem korta filmade föreläsningar på mellan 10 och 20 minuter som du kan använda som diskussionsunderlag i din arbetsgrupp.

Utbildningsfilmerna hittar du här, eller längre ner på sidan.

Vill du och dina medarbetare fördjupa er ytterligare och arbeta vidare med frågan finns det flera webbplatser, utbildningar och informationsmaterial:

Brydig.nu

Brydig.nu – våld startar alltid med kontroll

Kampanjen brydig.nu är ett samarbete mellan Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå. Kampanjen uppmanar till engagemang, öppnar för dialog och visar att det går att göra skillnad genom att agera vid tidiga tecken på kontroll och hot.

Kampanjen består av filmer, affischer och en informationssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se). Där kan du läsa om tecken på att en person i din närhet kanske utsätter sin partner eller någon annan för kontroll och våld, eller själv blir utsatt. Där finns också kontaktinformation för att få hjälp och stöd.

Tidiga tecken på våldsutsatthet och våldsutövande

Maria Stefanssons presentation:

Mäns våld mot kvinnor och huskurage

Mats Bäckströms presentation:

Prostitution, sex mot ersättning – Somliga tror ... är du en av dem?

Eva Norlins presentation:

Vad har män för ansvar och hur kan män engagera sig mot våld och för jämställdhet?

Tomasz Forsbergs presentation:

Sidan publicerades www.umea.se/brydig