Brydig.nu

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges jämställdhetspolitiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sex delmål, varav ett är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor.

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är en prioriterad fråga för Umeå kommun. Praktiskt arbete med stöd till våldsutsatta och våldsutövare sker bland annat inom socialtjänsten och Centrum mot våldöppnas i nytt fönster. Strategiskt arbete sker inom hela kommunen genom ihållande jämställdhetsarbete där grunden är en förståelse för att mäns våld mot kvinnor minskar i en värld där alla ses som lika värda, och där makt och privilegier synliggörs och utmanas.

Kampanjer mot våld

#Orangetheworld

Den 25 november infaller internationella dagen mot våld mot kvinnor. En dag som världen över även är känd som Orange daylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kända byggnader lyser upp i orange och människor manifesterar på olika sätt mot det könsbaserade våldet. Dagen markerar starten på FN:s årliga kampanj ”16 dagar av aktivism mot könsbaserat våld” och valet av just orange motiveras med att det är en ljus och optimistisk färg, egenskaper som passar för att representera en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

I Umeå kommer mellan 25 november och 10 december ett stort antal platser runtom i staden att lysa i orange. Initiativet är ett samarbete mellan Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Bostaden Umeå, Umeå Energi, UPAB, samt Visit Umeå.

Debattartikel i VK 25 november 2020 om #orangetheworld i Umeå: En påminnelse om mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer: Byggnader i orange - mot mäns våld mot kvinnor

Karta över ljusinstallationer under orange the world-kampanjen

Karta över ljusinstallationer under orange the world 2020 i Umeå

BRYDIG.NU - Våld startar alltid med kontroll

Kampanjen BRYDIG.NU är ett samarbete mellan Umeå Kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå. Syftet är att uppmana till engagemang, öppna upp för dialog och visa att det går att göra skillnad genom att agera på tidiga tecken som kontroll och hot.

Kampanjen består av informationsfilmer, affischer och en informationssida, brydig.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där information finns om tidiga tecken att vara uppmärksamma på om att en person i din närhet utsätter sin partner, eller blir utsatt av sin partner, för kontroll och våld, samt kontaktinformation för att få hjälp och stöd.

Kampanjen finns tillgänglig för andra offentliga aktörer att använda, kampanjmaterial kan laddas ner härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades