Ungas hälsa

Ungas hälsa mäts bland annat genom Umeå kommuns ungaenkät som sker vartannat år av Umeå kommun. Den senaste Ungaenkäten genomfördes hösten 2022. Alla ungdomar mellan 13 och 18 år erbjuds att besvara enkäten. Syftet med undersökningen är att beskriva hur ungdomar i Umeå kommun mår.

Enkäten fyller en viktig demokratisk funktion, då den ger unga möjligheter att uttrycka hur de upplever skola och vardag utifrån många olika perspektiv. Den ger också den politiska nivån ett viktigt beslutsunderlag för att följa upp kommun­fullmäktiges folkhälsomål.

Resultat av Ungaenkäten 2022

  • Fler ungdomar uppger att de rör på sig. Sedan 2014 har andelen som rör på sig ökat och den har också ökat sedan pandemiåret 2020.
  • Något färre hoppar över skollunchen jämfört med 2020, men andelen som inte äter frukost är högre än tidigare.
  • Cirka tre procent av kommunens ungdomar uppger att de röker dagligen. Dagligrökandet har minskat ända sedan 2014, men andelen tjejer som röker ibland har ökat sedan senaste undersökningen. Dagligsnusandet har också ökat bland tjejer.
  • Det som ökar en persons sociala status eller popularitet mest fortsätter likt tidigare att vara att man är en bra kompis.
  • Det som minskar status mest är att dricka sig full.

Årets enkät fokuserar extra på ekonomiska förutsättningar och hade även några nya frågor. Speciellt för året var också att se resultaten efter att vi har haft så många allvarliga händelser i omvärlden, vilket gör det extra viktigt att följa de ungas mående.

6 730 unga svarade i undersökningen 2022. Nästa Ungaenkät genomförs hösten 2024.

Material till pedagoger för återkoppling av resultat Unga 22

Fem A3-affischer för utskrift , 704 kB, öppnas i nytt fönster. och uppsättning under vecka 20 i skolor.

Quiz resultat av undersökningen: Tror du att du vet hur Umeås unga mår? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentation av resultat

Resultatet från Ungaenkäten 2022 presenterades av våra statistiker under Umebrå forum i februari 2023. Vi filmade presentationen så du kan se den i efterhand.

Sidan publicerades www.umea.se/ungaenkaten