Bli specialist på fjärrlån och gallring

Läs artikeln om Sveriges depåbibliotek och lånecentral på Digitekets webbplats

Digiteket är en plattform för digital fortbildning och inspiration förbibliotekspersonal gällande digital kompetens, medie- och informationskunnighet (MIK) och läs- och litteraturfrämjande.

Nu finns det en artikel om vår verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Trevlig läsning!

Sidan publicerades