CREW – uppdaterad version av riktlinjerna

Nu finns en uppdaterad version av riktlinjer för gallring och medieplanering.

Tre år med CREW

I den uppdaterade och utökade upplagan av riktlinjerna tillkommer erfarenheter från de fortbildningar vi haft om CREW-metoden sedan 2020 då metoden introducerades i Sverige. Det har varit många intressanta diskussioner om gallring med bibliotekskollegor i olika delar av landet.

Tillkommande avsnitt handlar bland annat om medier för bibliotekslagens prioriterade målgrupper, musiktryck och gallring i magasin.

Nedan finns riktlinjerna att ladda ner. Kontakta oss om ni vill att vi skickar er den tryckta versionen. Vi har tryckt upp ett mindre antal.

Mer information

Se också våra sidor om mediestrategiskt arbete under fliken Stöd och kompetensutveckling.

Sidan publicerades