Avfallsplan

Arbetsgruppen för avfallsplanen har fått i uppdrag att jobba gemensamt med avfallsplanens genomförande.

Arbetet med framtagandet genomfördes under 2019-2020 inkluderat utställning, politiska förankringen i nämnder, styrelser och till sist beslut i respektive kommunfullmäktige som planen kräver.

Vid en uppföljning av avfallsplanens arbete informerades regionrådet även om det gemensamma arbetet med kommunernas övertagande av insamling av förpackningar från 20240101.

Systemval för fastighetsnära insamling av förpackningar för villa, små flerbostadshus och fritidshus utreds tillsammans av Vakin (Umeå, Vindeln och Nordmaling), Vännäs, Bjurholm, Robertsfors och Miva (Örnsköldsvik) med stöd av extern konsult. Arbetet har utförts av regional arbetsgrupp bestående av varje kommuns tjänstepersoner och styrgrupp av beslutande tjänstepersoner. Utredningen är presenterad för Umeåregionen och de berörda kommunerna med beslut i styrgruppen om fyra tilläggsutredningar beträffande omvärldsbevakning andra kommuners systemval, framtida förpackningsmängder och material, frekvens av tömning efter större vägar samt andelen flerbostadshus och verksamheter inom mindre orter för att erhålla ett mer omfattande beslutsunderlag. För att kunna genomföra upphandlingar av insamling, köp av kärl mm krävs ett beslut om systemval för fastighetsnära insamlingssystem av förpackningar under första halvåret 2024 i respektive kommun/bolag.

 

 

Kontakt

Lena Sandlin
Kanslichef
lena.sandlin@umea.se

 

Sidan publicerades