Digitalisering

Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Den gör att vi kan göra helt nya saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya sätt. Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från demokrati, sociala samspel, sysselsättning, lokal och regional utveckling, hållbar utveckling och hela länders och världsdelars konkurrenskraft.

En arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med digitaliseringsfrågor inom Umeåregionen. Digitalisering handlar om att integrera digitala tekniker i sociala processer eller kommunprocesser med syftet att förbättra dem.

Uppdrag

  • Arbeta för gemensamma upphandlingar av verksamhetssystem.
  • Arbeta för att ta fram gemensamma modeller och processer.
  • Arbeta för att ta fram gemensamma e-tjänster.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Malin Burström
Malin.Burstrom@bjurholm.se

Nordmaling

Jan Olsson
Jan.Olsson@nordmaling.se

Robertsfors

Kristoffer Hansson
kristoffer.hansson@robertsfors.se

Umeå

Jenny Lindgren
jenny.lindgren.2@umea.se

Vindeln

Mattias Eriksson
mattias.eriksson@vindeln.se

Vännäs

Elsa Nyström
elsa.nystrom@vannas.se

Örnsköldsvik

Jens Danielsson
jens.danielsson@ornskoldsvik.se

Sidan publicerades