Skola

Utbildning öppnar möjligheter för enskilda individer, det ger fler möjligheter på arbetsmarknaden och ökar chansen till en bra och stabil löneutveckling. Samtidigt som utbildning är viktig för individers möjligheter, kommer konkurrensen om personer med utbildning inom ”rätt” områden att öka framöver.

En av de stora utmaningarna framöver kommer att vara att se till att så många som möjligt, fler än i dag, har förutsättningar att ta för sig av de möjligheter framtiden har att erbjuda, där en av de viktigaste är utbildning.

Arbetsgrupp med skolchefer

Uppdrag

  • Stärka samarbetet för ökad effektivitet och samnyttjande av resurser.
  • Verka för ett systematiskt samarbete som kompletterar samverkan inom Region Västerbotten.
  • Säkerställa ett gott utbud av gymnasieutbildningar inkluderat introduktionsprogram utifrån behov inom Umeåregionen.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Pia Bolin
pia.bolin@bjurholm.se

Nordmaling

Fredrick Berglund
fredrick.berglund@nordmaling.se

Robertsfors

Jennifer Hedström
jennifer.hedstrom@robertsfors.se

Umeå

Vakant

Vindeln

Lars Johansson
lars.johansson@vindeln.se

Vännäs

Maria Öhgren
maria.ohgren@vannas.se

Örnsköldsvik

Kristina Rastbäck
kristina.rastback@ornskoldsvik.se

Sidan publicerades