Bibliotek

Låntagare vinner på bibliotekens samarbete

"En för alla, alla för en" är ett ordspråk som passar biblioteken i Umeåregionen. Genom ett framgångsrikt samarbete och modern teknik har gränser mellan kommuner och bibliotek överbryggats och tillgängligheten blivit bättre. Tanken är att bibliotekens tjänster ska kunna nås av alla på lika villkor.

Gemensam katalog och gemensamt lånekort gör att böcker kan lånas och lämnas tillbaka i vilket bibliotek som helst i regionen. Andra fördelar samarbetet har gett är större gemensamt bestånd av böcker och andra medier, effektiviseringar och stordriftsfördelar. Det har också resulterat i bättre service till besökare och utveckling av webb­tjänster, till exempel webbplatsen www.minabibliotek.se. Där kan besökarna få tillgång till sina egna sidor för att sköta sina boklån, reservationer och omlån. Besökarna kan också betygsätta och märka bibliotekets böcker, filmer och andra medier med nyckelord, diskutera med andra låntagare i öppna forum och kontakta bibliotekspersonal.

Audio Index, det talande biblioteket, är ett världsunikt hjälpmedel som med avancerad talsyntesteknik gör det möjligt för synskadade och personer med läshinder att botanisera bland talböcker och bibliotekens tjänster. Besökaren kan få titlar och information om böcker upplästa i hörlurar genom att peka med en fingerläsare på en bok.

Samverkan mellan Umeåregionens bibliotek gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris United Nations Public Service Award för "bästa innovation i offentlig sektor", mycket tack vare de tekniska innovationerna Audioindex och minabibliotek.se.

Bibliotekssamarbetet är ett tydligt exempel på att samverkan bidrar till ökad tillväxt. Kultur och utbildning är viktiga konkurrensfaktorer för att människor och företag ska stanna kvar, flytta in och växa i Umeåregionen. Genom väl fungerande bibliotek som använder ny teknik ökar till exempel möjligheterna att utbilda sig på sin hemort.

Mer information

Minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – information om böcker, filmer, musik, arrangemang, tips och nyheter

De sex musketörerna , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. – slutrapport om Bibliotek 2007

Projekt

Fängslande läsning

Erik Karlsson
Umeå kommun
erik.karlsson.2@umea.se

Språkstart

Gith Kvarnström
Umeå kommun
gith.kvarnstrom@umea.se

Stärkta bibliotek

Åsa Grenholm
Umeå kommun
asa.grenholm@umea.se

Arbetsgrupp

Kontaktperson och ordförande

Tommy Bildström
Nordmalings kommun
tommy.bildstrom@nordmaling.se

Övriga medlemmar

Karin Gulliksson
Bjurholms kommun
karin.gulliksson@bjurholm.se

Åsa Lundström
Robersfors kommun
asa.lundstrom@umea.se

Catarina Henfridsson
Vindelns kommun
catarina.henfridsson@vindeln.se

Erik Enström
Vännäs kommun
erik.enstrom@vannas.se

Gith Kvarnström
Umeå kommun
gith.kvarnstrom@umea.se

Helena Karlström
Umeå kommun
helena.karlstrom@umea.se

Ingegerd Frankki
Umeå kommun
ingegerd.frankki@umea.se

Åsa Grenholm
Umeå kommun
asa.grenholm@umea.se

Erik Karlsson
Umeå kommun
erik.karlsson.2@umea.se

Åke Samuelsson
Umeå kommun
ake.samuelsson@umea.se

Sidan publicerades