Bildtext: Dubbelklicka på bilden och välj flik texter. Även alt-text om bilden är informationsbärande.

Samhällsbyggande

En väl fungerande samhällsbyggnadssektor har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd. Samhällsbyggande innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader, anläggningar samt kultur- och naturmiljö. Detta för att uppnå ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Umeåregionen har en arbetsgrupp för att förbättra planeringskapaciteten för nya etableringar och nya bostäder samt verka för möjlighet till finansiering vid nybyggnation.

Uppdrag

  • Stärka samarbetet med plan- och byggfrågor och samhällsbyggnadsfrågor i stort.
  • Bygga upp långsiktiga och effektiva samverkansmodeller där kommunerna hjälps åt att möta utmaningarna inom samhällsbyggnadssektorn.
  • Förbättra planeringskapaciteten för nya etableringar och bostäder. Det handlar om elförsörjning, tillgång till mark, till vatten och till kompetens.
  • Förbättra samplaneringen mellan kommunerna och se till att kommun- och länsgränserna inte blir ett hinder.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Mattias Olsson
Mattias.Olsson@bjurholm.se

Nordmaling

Andreas Nyman Chanyooching
Andreas.Nyman@nordmaling.se

Robertsfors

Torsten Lindqvist
torsten.lindqvist@robertsfors.se

Umeå

Rune Brandt
rune.brandt@umea.se

Vindeln

Erika Johansson
erika.johansson@vindeln.se

Vännäs

Carola Nordlof
carola.nordlof@vannas.se

Örnsköldsvik

Carina Edblad
carina.edblad@ornskoldsvik.se

Sidan publicerades