Personal

Kommunerna är stora arbetsgivare

På många orter är kommunerna en av de största arbetsgivarna. Därför är det viktigt att skapa en attraktiv och konkurrens­kraftig kommunal arbetsmarknad och tydliggöra kommunens roll som arbetsgivare. Den kommunala arbetsmarknaden lyfts fram gentemot högskolor, universitet, arbetsmarknadsadsmyndigheter och allmänheten, bland annat genom gemensamma marknadsföringsinsatser. Man samarbetar även inom personalfrågor, anställningsvillkor, kollektivavtal och pensioner. Genom att kommunerna har gemensamma kompetensutvecklingsinsatser så kan även de mindre kommunerna få tillgång till kvalificerade och kostnadseffektiva utvecklingsinsatser och då utvecklas den kommunala administrationen.

Kompetensförsörjningen i norra Sverige är en reell utmaning då det redan idag råder brist på arbetskraft och arbetslösheten är låg. Vi kan konstatera ett stort behov av att förbereda arbetskraft för nya uppgifter samt att attrahera nya medborgare för att klara kompetensförsörjningen. Umeåregionen ska de kommande åren arbeta med att förbereda arbetskraft för nya arbetsuppgifter samt locka ungdomar till att studera (gymnasium och universitet) till konstaterade bristyrken inom Umeåregionen.

Uppdrag

  • Skapa gemensamma utbildningar för Umeåregionens medarbetare
  • Skapa karriärvägar inom Umeåregionen
  • Öka rekryteringsinsatserna mot unga, fokus är gemensamma insatser för de kommunala jobben.
  • Hitta nya lösningar för kompetensförsörjning. Digitala eller tekniska lösningar, kompetensväxling, flexibla anställningar och andra lösningar i samverkan inom Umeåregionen.
  • Gemensamt utveckla den kommunala vuxenutbildningen.
  • Ge förutsättningar och inspirera studenter till att stanna i Umeåregionen.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Susanne Brännström
Susanne.Brandstrom@bjurholm.se

Nordmaling

Elisabeth Oskarsson Åberg
Elisabeth.OskarssonAberg@nordmaling.se

Robertsfors

Sara Häggström
sara.haggstrom@robertsfors.se

Umeå

Karin Ahnqvist
karin.ahnqvist@umea.se

Vindeln

Katarina Häggström
katarina.haggstrom@vindeln.se

Vännäs

Karin Eriksson
karin.eriksson@vannas.se

Örnsköldsvik

Vakant

Sidan publicerades