Landsbygdsutveckling

Gemensam utveckling i våra landsbygder

Tillsammans arbetar vi för att skapa en livskraftig, utvecklingsriktad och stark arbetsmarknadsregion.

En stor del av Umeåregionen utgörs av landsbygder och dessa bidrar i mångt och mycket till kommunernas utveckling, attraktivtet och tillväxt. Detta sker i växelverkan med våra städer och tätorter.

Umeåregionens kommuner har tillsammans arbetat fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi. Denna kan ses som en nulägesbeskrivning av hur Umeåregionens landsbygder faktiskt ser ut, vilka värden, resurser och särdrag som finns just här. Med framför allt ska strategin ses som en vägvisare framåt – en gemensam samsyn över vilka områden inom landsbygdsutveckling som kommunerna har som störst nytta av att samverka tillsammans. Landsbygds­utvecklings­strategi Umeåregionen ersätter inte kommunernas egna planer, program eller beslut för landsbygdsutveckling.

Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi , 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på det leaderområde som under EU-programperioden 2023–2027 ska bedriva utvecklingsarbete i Umeåregionen. Med hjälp av ett leaderområde kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt.

Läs mer via Ideriket 2030 – lokal utvecklingsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag

Arbeta med området strategisk kommunikation för att lyfta Umeåregionens landsbygder på nya och positiva sätt. Att arbeta med kommunikation och attitydförändring är ett fokusområde inom landsbygdsstrategin.

Arbetsgrupp

Bjurholm

Claudia Wieczorek
claudia.wieczorek@bjurholm.se

Nordmaling

Ann-Sofie Appelblad
ann-sofie.appelblad@nordmaling.se

Robertsfors

Hilda Vidmark
hilda.vidmark@robertsfors.se

Vindeln

Malin Bjurén
malin.bjuren@vindeln.se

Vännäs

Annika Nordenstam
annika.nordenstam@vannas.se

Umeå

Jennie Bergvall Kalén
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Linn Alexandersson
linn.alexandersson@umea.se

Örnsköldsvik

Linnéa Egnor Byström
linnea.egnor@ornskoldsvik.se

Kontaktperson Idériket

Maria Bergsten
0730-37 57 44

Sidan publicerades