3. Projektering

Detta kapitel innehåller anvisningar, krav och riktlinjer för projektering av Gator och parkers anläggningar inom allmän platsmark.

Projektering ska dock alltid ske utifrån de förutsättningar som den specifika platsen ger, och utifrån direktiv lämnade i projektspecifika beskrivningar, förfrågningsunderlag eller motsvarande kontraktsunderlag.

Om de specifika förutsättningarna visar sig vara sådana att man bör överväga avsteg från standard eller anvisning som beskrivs i tekniska handboken, ska särskilt godkännande av beställaren alltid inhämtas.

Sidan publicerades