Ange alt-text; vad bilder föreställer.

2. Förutsättningar

Här sammanfattas och beskrivs olika förutsättningar som ligger till grund för Gator och parkers projektplanering, projektering och andra förberedelser. De ger bakgrund och förklaringar till de mer detaljerade anvisningar som ges i följande kapitel för projektering, byggande, drift och underhåll.

Sidan publicerades