Ange alt-text; vad bilder föreställer.

5. Drift och underhåll

Detta kapitel innehåller anvisningar som gäller för drift, skötsel och underhåll av Gator och parkers anläggningar och installationer samt naturmark.

Vid avsteg från standard eller anvisning som beskrivs i tekniska handboken, ska särskilt godkännande av Gator och parkers driftansvariga alltid inhämtas.

Sidan publicerades