1. Om teknisk handbok

Teknisk Handbok (TH) innehåller tekniska och administrativa anvisningar för konsulter och entreprenörer som arbetar med projektering, byggande eller drift och underhåll på uppdrag av Gator och parker i Umeå kommun men kan också användas av kommunens egna medarbetare.

TH är ett referensverk, avsett att ge anvisningar för utföranden av arbeten åt Gator och parker. Den standard som anges och de anvisningar som finns ska följas. Anvisningar enligt TH kan utgöra avsteg från anvisningar till andra referensverk, exempelvis AMA, som kontraktshandlingarna övergripande hänvisar till. Där sådana avsteg görs, måste de beskrivas tydligt.

Eftersom standardlösningar inte alltid är applicerbara måste all planering, projektering, byggande samt drift och underhåll ske utifrån den specifika platsens förutsättningar. Avsteg från standard angiven i TH kan alltså ibland behöva göras, men särskilt godkännande av beställaren måste då alltid inhämtas.

Under rubriker ”Krav” finns de punkter som ska följas.

Under rubriker ”Riktlinjer” finns de punkter som bör följas.

Vid hänvisning till avsnitt i eller dokument länkat från TH ska användare alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange versionsdatum i de handlingar som upprättas.

Under avsnittet 1.1 Nyheter och uppdateringar beskrivs hur revideringar dokumenteras.

Sidan publicerades