Flygande helikopter fotograferad underifrån mot molnig himmel

Kommunen kompletterar vintertrafiken till Holmön

Umeå kommun kommer att bistå med helikopter till Holmön även kommande vinter när Trafikverket inte kan leverera ersättningstrafik på grund av inställelsetid. Det ska minska risken för att boende och andra resande till ön isoleras.

– Trafikverkets helikopter har en inställelsetid på fem vardagar, vilket i praktiken kan bli sju–åtta dagar eftersom helgen inte räknas in. Det gör att många inte vågar bo kvar på Holmön under vintern, eller vågar åka ut över helgen, eftersom man då riskerar att bli kvar. Det är en ovisshet som skapar en indirekt isolering av ön och som tär på Holmöborna, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Trafikverket ansvarar för trafikeringen på Holmöleden året runt. Trafikeringen sker med färjor samt svävare och helikopter, beroende på väderläge. 2018 antogs ett is-direktiv som innebär att färjorna inte trafikerar från och med att isen har lagt sig. Samtidigt kan inte svävare trafikera förrän isen är 20 centimeter tjock. Under mellanperioden hänvisar man till helikoptertrafik.

Hösten 2020 införde Trafikverket nya direktiv på Holmöleden, som innebär att ersättningstrafik med helikopter endast sätts in först efter fem arbetsdagars stillestånd i ordinarie trafik. Helikoptern flyger endast på vardagar och tar inte heller gods. Då isläget i Kvarken är föränderligt är det svårt att förutse när ett stopp i färjetrafiken kan inträffa.

Utöver fast boende och stugägare drabbas även livsmedelsbutiken på ön av detta, eftersom godstransporter blir svåra att planera och genomföra. Under förra vintersäsongen rapporterade butiken om 35 procent minskade intäkter under perioder av indirekt isolering. Vintersäsongen 2021–2022 drabbades ön av 22 dagar utan persontrafik, varav tio av dessa orsakades av helikopterns inställelsetid. Ön stod också utan godstrafik i 41 dagar eftersom mindre godsvolymer inte medges på vare sig svävare eller helikopter.

Vintersäsongen 2021−2022 upprättades ett samverkansavtal som gav föreningen Holmöns Utvecklingsforum möjlighet att beställa extra helikopterturer finansierade av Umeå kommun under perioder av isolering. I den akuta situation som riskerar att uppstå behöver Umeå kommun även i år vidta åtgärder för att bryta öns direkta och indirekta isolering på grund av helikopterns inställelsetid.

− Trafikverket har uppdraget att säkerställa trafiken till Holmön under hela året. Det är beklagligt att man fortsätter att hantera frågan på detta sätt. Politiskt är vi från Umeå kommun överens om att göra vad vi kan för att underlätta för boende på Holmön. Holmöborna ska inte behöva riskera perioder av isolering och trafiken måste fungera även under vintersäsongen, säger Anders Ågren (M), vice ordförande, kommunstyrelsen.

Sidan publicerades