Nyhetsarkiv

 • Se över ditt färdtjänsttillstånd

  I takt med att allt fler blir vaccinerade ökar behovet av att ta sig ut och hälsa på familj och bekanta. För medborgare som suttit i karantän länge, och som har...
 • Gator sopas rena från sand

  Vintern lider mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp sand och grus som har spridits mot halka på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arb...
 • Investering i gator och parker 2021

  Årets investeringar i gator och parker handlar mycket om att förbättra förutsättningar för hållbara färdsätt, med fokus på cyklister. Det största projektet i ce...
 • Motsatser attraherar är sommarens blomtema

  Årets tema för sommarblommorna är Motsatser attraherar, som dag och natt, skog och park eller stilla och storm. Vill du uppleva blomsterprakten är du välkomm...
 • Plocka upp efter din hund

  Våren är på gång och värmen tinar fram ett bekymmer; hundbajs. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel. Plocka upp efter din hund...
 • Snö från skolgårdar måste forslas bort

  På många skolgårdar har det blivit för mycket snö för att den ska kunna få ligga kvar. Den ryms inte på fastighetsområdet och det uppstår risker. Därför har kom...
 • Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

  Umeå kommun har sökt och beviljats pengar för riktade åtgärder för cykling från stadsmiljöavtalen. Stödet utgör 8 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av d...
 • Klart med skoterled till Holmön

  På grund av det extraordinära snö- och isläget tar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten ansvar för att upprätthålla en skoterled me...
 • Nytt snöfall på gång

  Från fredag 19 februari kommer det mer snö. Enligt SMHI:s prognos ska det snöa nästan en hel vecka och totalt förutspår prognosen stora mängder snö. Kommunen ko...
 • Arbetet att lasta bort snö fortsätter

  Vi arbetar fortfarande med full kapacitet för att lasta bort snö längs våra gator och gång- och cykelvägar. Arbetet sker för att förbereda för snösmältningen.