Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Nyhetsarkiv

 • Formvägen tillfälligt avstängd för genomfart

  Formvägen på Ersboda är tillfälligt avstängd för genomfartstrafik från 26 februari och i cirka tre veckor. Vakin renoverar avloppsledningen från Ersboda till Ol...
 • Klart med skoterled till Holmön

  På grund av det extraordinära snö- och isläget tar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten ansvar för att upprätthålla en skoterled me...
 • Nytt snöfall på gång

  Från fredag 19 februari kommer det mer snö. Enligt SMHI:s prognos ska det snöa nästan en hel vecka och totalt förutspår prognosen stora mängder snö. Kommunen ko...
 • Arbetet att lasta bort snö fortsätter

  Vi arbetar fortfarande med full kapacitet för att lasta bort snö längs våra gator och gång- och cykelvägar. Arbetet sker för att förbereda för snösmältningen.
 • Lek i snöhögar kan bli farlig

  Det finns stora snöhögar som inbjuder till lek för barn på många platser; innergårdar, skolgårdar, korsningar och andra ställen. Men, leken kan bli farlig. Var...
 • Tyck till om kollektivtrafikprogram

  Nu finns ett förslag till kollektivtrafikprogram som visar hur vi ska utveckla kollektivtrafiken så att fler väljer att åka kollektivt, cykla eller gå. Du kan l...
 • Maskinåbron byggs på nytt

  En ny gång- och cykelbro ersätter den så kallade Maskinåbron över Sävarån i Sävar. Brobytet ska säkra att det finns en överfart över Sävarån på just den här pla...
 • Var försiktig i trafiken efter snöfallet

  Arbete för att forsla bort snö och röja gång- och cykelvägar kommer att pågå under lång tid efter snöfallet. Snömängden innebär stora plogvallar, risk för dålig...