Nyhetsarkiv

 • Kabelarbete på norra Obbolavägen

  Under de närmaste 2-3 dagarna kommer man att gräva ned en elkabel tvärs över norra Obbolavägen vid korsningen med Ringvägen/Ögatan (se bild). Trafikanter kommer...
 • Hållbart resande måste funka i vardagen

  Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ge...
 • Resvanor kartläggs i stor undersökning

  I slutet av september får 30 000 slumpmässigt utvalda Umeåbor en inbjudan att delta i en undersökning om resvanor. Det är den största undersökningen som Umeå ko...
 • Underhållsarbete i Ålidbackens tunnel

  Under perioden 21 september till som längst 31 december utför Umeå kommun underhållsarbeten i tunneln längs Ålidbacken. För att säkerställa en god arbetsmiljö u...
 • Fläktvägen byggs om – klar hösten 2023

  Fläktvägen på Västerslätt i Umeå byggs om, arbetet startar i augusti och beräknas vara klart hösten 2023. Gatan blir smalare och får separerad gång- och cykelvä...
 • Utomshusmiljön förbättras i flera stadsdelar

  Hösten 2021 frågade vi medborgare på Böleäng, Västteg, Carlslid, Carlshem och Carlshöjd vad de ville se för förbättringar i utomhusmiljön. Under 2022 har vi arb...
 • Tyck till när Vasagatan får nytt liv

  I sommar får du som promenerar längs Vasagatan se smakprov på hur gatan kan komma att utvecklas framöver. Street moves, som projektet heter, syftar till att ska...
 • Genomfartsförbud förbi hållplats Universum

  Lokaltrafiken i Umeå (Ultra) har problem med framkomlighet genom universitetsområdet. Från och med september och ett år framåt införs därför ett genomfartsförbu...