Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Idégenerering tillsammans med föreningslivet under förstudien.

Föreningssamverkan för klimatneutralitet söker medel för att fortsätta

Förra våren initierades förstudien Föreningssamverkan för klimatneutralitet, då kommunen tillsammans med föreningar undersökte hur vi tillsammans kan jobba för att minska våra gemensamma utsläpp och öka kapaciteten i vårt klimatomställningsarbete. Förstudien är nu avslutad, men projektgruppen söker medel för en tvåårig fortsättning på projektet.

Förstudien finansierades av Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, och genom dem söker nu projektgruppen medel för en tvåårig fortsättning av projektet med uppstart i januari 2025. Beviljas detta fortsättningsprojekt kommer de uppsamlade lärdomarna från förstudien skalas upp, spridas och organiseras – förhoppningsvis i ett fortsatt fint samverkansarbete med föreningslivet i Umeå kommun.

Tre av de ideér som lyfts fram av föreningslivet under förstudien bearbetas redan i andra interna klimatprojekt i kommunen i hopp om att kunna vidareutveckla och förverkliga dem.

– Lärdomarna efter avslutad förstudie har varit många och vi kan redan nu se effekter och synergier både internt och ute bland deltagande föreningar som vittnar om att utveckling sker, det är något som vi också fortsätter att arbeta med och för, säger Emma Renström, projektledare, Umeå kommun.

Om du vill veta mer, delta vid en eventuell fortsättning av projektet eller har funderingar om förstudien – kontakta Emma Renström, projektledare för Föreningssamverkan för klimatneutralitet.

Sidan publicerades