Föreningssamverkan för klimatneutralitet

Hur kan vi jobba tillsammans för att minska våra gemensamma utsläpp?

Vi är övertygade om att ni som verkar inom föreningslivet kan hjälpa oss och att vi tillsammans kan hitta nya sätt att tänka, prioritera och arbeta. Vi står inför en svår uppgift, att uppnå klimatneutralitet, vilket innebär en omställning i samhället. I dagsläget vet vi inte hur vi ska lyckas, men vi vet att vi måste prova oss fram och det gör vi nu.

I vårt uppdrag Föreningssamverkan för klimatneutralitet så sträcker vi ut en hand till er i Umeå kommuns föreningsliv för att vi tror att ni i er föreningsverksamhet ser möjligheter och lösningar som vi inte ser. Ni kanske har exempel på hur saker kan utföras annorlunda och tillsammans kan vi komma på idéer som vi kan lyfta, testa och diskutera vidare. Kort sagt, vi behöver er hjälp.

Forum för ökad samverkan

Vi behöver jobba mot klimatneutralitet för att skapa hållbara livsmiljöer för alla. I och med att vi inte vet hur det ska gå till så har vi i höst bjudit in föreningslivet till träffar i mindre grupper vid tre tillfällen. Målet med träffarna har varit att öka samarbetet mellan föreningslivet och kommunen samt att komma närmare svar på hur vi når klimatneutralitet och FN:s globala klimatmål. Detta genom att vi tillsammans kommit fram till idéer och möjligheter för hur vi gemensamt kan minska våra utsläpp – något som förhoppningsvis också har skapat ett direkt värde för de deltagande föreningarna. I vår fördjupar vi dessa idéer som lyfts fram och avrundar vårt samverkansforum genom ett arbete mellan föreningslivet, chefer och tjänstemän från kommunen.

Föreningssamverkan för klimatneutralitet är en förstudie som avslutas 2024-04-31, fram till dess tar vi gärna emot era tankar och idéer på hur ni tänker att samverkan och samarbete mellan föreningslivet och kommunen kan förbättras.

Oavsett hur ni ställer er till dessa frågor, så är era synpunkter viktiga. Fyll gärna i formuläret nedan, så kontaktar vi er för en möjlighet till vidare samtal och dialog.

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:
Mer information

Uppdraget drivs av Umeå kommun tillsammans med RiSE och Umeå universitet.

För mer läsning om Umeå kommuns klimat- och miljöarbete:

Umeå klimatfärdplan

Klimatavtryck i Umeå

Sidan publicerades