Från vänster vid scen: Ola Svensson, enhetschef Föreningsbyrån, Mats Bäckström, kommunpolis, Hanna Bäckström Olofsson , fil. doktor och forskare i folkhälsa med inriktning mot genus och social inkludering, Joline Göttfert, vice ordförande i fritidsnämnden och Ari Leinonen, ordförande i fritidsnämnden.

Så blev dialogmötet med fokus på förebyggande insatser

Dialogmötet genomfördes på Ersboda folkets hus onsdag 15 maj 2024. Temat var föreningslivets betydelse för att skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga. Mötet arrangerades av Föreningsbyrån med syftet att ge deltagare möjlighet att skapa nätverk och träffa representanter från politiken, Polisen och Umeå universitet, men också ett tillfälle för föreningsrepresentanter att träffa tjänstepersoner från Föreningsbyrån och Fritid Unga.

Träffen bestod av ett kvällsprogram med fokus på föreningslivets betydelse för att skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga. Det blev en bra uppslutning med drygt 50 deltagare. Träffen inleddes med att kommunpolis Mats Bäckström gav en lägesbild om nuläget i Umeå kommun. Sedan föreläste Hanna Bäckström Olofsson om Möjligheter inom fritid – satsningar och öppna mötesplatser och träffen avslutades sedan med rundabordssamtal med kvällens tema i fokus.

– Dialogmöten med föreningslivet är väldigt viktigt för oss i nämnden och i förvaltningen för att kunna bibehålla en närhet till föreningslivet där vi kan mötas, diskutera och samarbeta i olika samhällsfrågor, säger Ari Leinonen, ordförande i fritidsnämnden, som var på plats under kvällen.

Vi tackar alla deltagare för ett väl genomfört dialogmöte och tar med oss tankar, idéer, behov och åsikter i det fortsatta arbetet!

Sidan publicerades