Sök bidrag och arrangera sommarlovsaktiviteter

Senast 15 maj finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet 2024.

Alla barn och unga har ett behov av att aktivera sig under loven. Vi vill att alla ska ha möjlighet till ett fint lov. Det är därför värdefullt att ni som förening kan bidra med att arrangera roliga saker för våra barn och ungdomar under lovet.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

  • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet 2024
  • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6–15 år i Umeå.
  • Det ska vara lätt att vara ny och kunna delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet.
  • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.
  • Du eller ni som arrangerar gör det på fritiden.
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
  • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, friluftsliv, idrott med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Alla aktiviteter med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovet Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades