Lovsatsning, utvecklingsstöd

Inkomna ansökningar handläggs 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 september och 15 november.

Inför skolloven finns möjlighet att söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att genomföra aktiviteter och arrangemang för barn och unga under skolloven. Genom att aktiviteterna är kostnadsfria för barn och unga skapas möjlighet till att alla barn, oavsett ekonomisk eller social situation, kan få ett bra skollov.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas inför skollov för tillfälliga aktiviteter för att aktivera barn och unga i åldersgruppen 6–15 år. Arrangemangen ska vara öppna för alla inom målgruppen och genomföras i Umeå.

Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring.

Så ansöker din förening

Ansökan görs via bokning- och bidragssystemet och går att ansöka om inför respektive skollov.

 • Höstlov, sista ansökningsdag 15 september
 • Jullov, sista ansökningsdag 15 november
 • Sportlov, sista ansökningsdag 15 januari
 • Påsklov, sista ansökningsdag 15 mars
 • Sommarlov, sista ansökningsdag 15 maj

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i bokning- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Observera att om ni sökt stöd till lovaktiviteter via e-tjänst - antingen formuläret för Projektbidrag folkhälsa, mångfald, ungdom (det tidigare bidraget som söktes under de gamla bidragsreglerna) eller Utvecklingsstöd till förening - ska ni även redovisa via e-tjänst Ni hittar formuläret på ansökningstider.

Villkor för stödet

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

 • Det ska vara kostnadsfritt att delta på aktiviteterna.
 • Aktiviteterna ska genomföras under kommande skollov.
 • Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6–15 år i Umeå.
 • Det ska vara lätt att vara ny och kunna delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet.
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
 • Alla aktiviteter med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovet Länk till annan webbplats..
 • Du eller ni som arrangerar gör det på fritiden.
 • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
 • Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, friluftsliv, idrott med mera.

Sidan publicerades