Person som spelar bas, närbild

Umeå har sedan flera decennier haft en levande scen för kultur och kreativitet och var Europas kulturhuvudstad 2014.

Umeå tar plats i europeisk kulturpolitik

Janet Ågren (S), kommunalråd i Umeå, blir ny ambassadör för EIT Culture & Creativity Policy Club. Det är en organisation i EU som tar fram regelverk och incitament, men också bygger nätverk som ska stärka och utveckla kulturella och kreativa sektorer och industrier i Europa.

– Det här känns förstås väldigt positivt. Utnämningen är en bekräftelse på det arbete som politiker i Umeå har drivit under flera årtionden kopplat till behovet av kultur – opera, konst, museer, musik och design – för att utveckla en kreativ och spännande stad där människor vill bo. Att Umeå är den stad i Sverige som satsar mest per capita på kultur har även resulterat i att vi har engagerade invånare som driver utvecklingen när det gäller frågor som lokal demokrati, men också ekologisk och social hållbarhet, säger Janet Ågren.

Utöver regelverk och nätverksbyggande är ytterligare ett syfte för EIT Culture & Creativity Policy Club att skapa bredare förståelse och kunskap om de bidrag till samhällsutvecklingen som kommer från kulturella och kreativa sektorer. Det är för att minska risken att dessa bidrag faller mellan stolarna. Det kan handla om att en verksamhet anses för affärs­fokuserad för kulturpolitiska beslutsfattare, eller för kulturellt fokuserad för företag och politiska beslutsfattare. Det kan också handla om att kulturella och kreativa verksamheter inte ses som tillräckligt relevanta för att hjälpa till med klimatanpassning, social sammanhållning eller innovation.

Umeå har sedan flera decennier haft en levande scen för kultur och kreativitet, allt från jazz och hardcore till en designskola rankad som världens bästa designutbildning. Trots att Umeå ligger geografiskt långt från de stora metropolerna i Europa har staden lyckats göra avtryck och till exempel bli utvald till Europas kulturhuvudstad 2014.

EIT Culture & Creativity Policy Club öppnar formellt på Creative Bureaucracy Festival Berlin i juni 2023 och har som mål att involvera 500 politiker och organisationer från CCSI-området till 2030.

Mer information

EIT Culture & Creativity är en del av European Institute of Innovation and Technology (EIT), ett organ inom Europeiska unionen. Verksamheten är utformad för att stärka och omvandla Europas kulturella och kreativa sektorer och industrier (CCSI) genom att koppla samman kreativa och organisationer till Europas största innovationsnätverk. EIT Culture & Creativity stödjer teknik- och affärsinnovation; konstnärlig innovation och social innovation. Verksamheten ska nyttja potentialen hos CCSI för att ta sig an utmaningarna i Europa.

Läs mer om EIT Culture & Creativity Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (eit.europa.eu)

Sidan publicerades