Lokalfunktionsprogram

Ett lokalfunktionsprogram är ett dokument som beskriver vad vi ser som ändamålsenliga lokaler och utemiljöer i Umeå kommun. Lokalfunktionsprogram finns framtaget för förskolan, grundskolan och socialtjänstens verksamheter. Nedan finns länkar till dokument för nedladdning, både hela dokumentet och enskilda kapitel. Klickar du på länken, så öppnas ett dokument i eget fönster. 

Gruppbostad, funktionshinderomsorg

Funktioner för gruppboende beskrivs i dokumentet nedan.

Funktionsprogram för gruppbostad (hela dokumentet, pdf) , 623.1 kB.

Sidan publicerades