Nyhetsarkiv

 • Butikernas roll på landsbygden lyfts i ny film

  Sedan hösten 2022 driver kommunen ett projekt för att stärka och stötta dagligvarubutiker på landsbygden. Genom projektet Lokal samverkan för stärkt service på...
 • Välkomna till Umeå alla studenter

  Är vi nya för varandra? Är du på väg att välja Umeå som ny hemstad eller har du redan hunnit flytta hit? Det är lugnt, hur som helst! Umeå är välkomnande och öp...
 • Satsning på lövskog ska främja hotad hackspett

  Färre barrträd, fler lövträd och mer död ved. Så ska ett 130 hektar stort lövskogsområde längs Umeälven förvandlas för att få fler arter att trivas och stärka d...
 • Höjd terrorhotnivå i Sverige

  Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen (Säpo). Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå un...
 • Försäljningschef hämtas från näringslivet

  Thomas Nyström har rekryterats till rollen som chef för Sälj- och marknadsenheten vid kommunens näringslivsavdelning. Det är en nybildad enhet som tillsammans m...
 • Jobba som vikarie i förskola och skola

  Har du tagit ut din examen men inte fått anställning än? Vill du få arbetslivs­erfarenhet under studietiden och samtidigt dryga ut studielånet? Eller är du helt...
 • Umeå flaggar för Ukrainas självständighet

  Umeå kommun visar fortsatt stöd till Ukraina och solidaritet med det ukrainska folket genom att flagga med ukrainska flaggor på Rådhustorget och framför stadshu...