Nyhetsarkiv

 • Kommuninformationen ger dig svar

  Har du frågor till kommunen? Umeå kommuninformation, 090-16 10 10, ger dig som är invånare eller driver ett företag snabb och enkel information om service och t...
 • Butikernas roll på landsbygden lyfts i ny film

  Sedan hösten 2022 driver kommunen ett projekt för att stärka och stötta dagligvarubutiker på landsbygden. Genom projektet Lokal samverkan för stärkt service på...
 • Välkomna till Umeå alla studenter

  Är vi nya för varandra? Är du på väg att välja Umeå som ny hemstad eller har du redan hunnit flytta hit? Det är lugnt, hur som helst! Umeå är välkomnande och öp...
 • Konstnärsvisning och workshop

  Konstnären Mia Rogersdotter Gran visar sin pågående utställning ”I tidens løp” i Umeå konsthall. Hon leder också en workshop där du får skapa själv. Varmt välko...
 • Deltar du i medborgarundersökningen?

  Det är dags för den årliga medborgarundersökningen som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av kommunen. Om du är utvald att svara får du mer inf...
 • Satsning på lövskog ska främja hotad hackspett

  Färre barrträd, fler lövträd och mer död ved. Så ska ett 130 hektar stort lövskogsområde längs Umeälven förvandlas för att få fler arter att trivas och stärka d...
 • Utveckla din by med kommunens landsbygdsstöd

  Nu kan föreningar på landsbygden åter igen söka Umeå kommuns landsbygdsstöd. Stödet finns till för att underlätta och stötta lokala initiativ som gynnar bygden...
 • Umeå flaggar för Ukrainas självständighet

  Umeå kommun visar fortsatt stöd till Ukraina och solidaritet med det ukrainska folket genom att flagga med ukrainska flaggor på Rådhustorget och framför stadshu...
 • Föreningssamverkan för klimatneutralitet

  Umeå kommun tillsammans med RiSE och Umeå universitet kommer med start under hösten 2023 att stödja en ökad samverkan mellan kommunen och föreningslivet i Umeå...
 • Höjd terrorhotnivå i Sverige

  Terrorhotnivån har höjts i Sverige, meddelar Säkerhetspolisen (Säpo). Det handlar om ett försämrat säkerhetsläge och ett högt hot mot landet som bedöms bestå un...
 • Försäljningschef hämtas från näringslivet

  Thomas Nyström har rekryterats till rollen som chef för Sälj- och marknadsenheten vid kommunens näringslivsavdelning. Det är en nybildad enhet som tillsammans m...
 • Jobba som vikarie i förskola och skola

  Har du tagit ut din examen men inte fått anställning än? Vill du få arbetslivs­erfarenhet under studietiden och samtidigt dryga ut studielånet? Eller är du helt...
 • Vilka vägarbeten pågår i sommar?

  Vill du ha koll på trafiksituationen i Umeå? Eller ska du resa på vägar i Västerbotten i sommar? Ta del av information om vägar och vägarbeten här.
 • Fira Nationalälvarnas dag

  Nationalälvarnas dag firas lördag 19 augusti. Det är en årlig hyllning till de fria nationalälvarna som strömmar genom vårt avlånga land. I Västerbotten firas V...