Politiker sitter på en scen.

Hans Lindberg (S), kommunalråd, Umeå kommun, i samtal med Mikko Savola, riksdagsledamot och tidigare försvarsminister i Finland; Joakim Strand, riksdagsledamot från Vasa, Finland och Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Kvarkenrådet.

Försvarssatsningar och infrastruktur i fokus på Västerbottensdagarna

Kommunen vill se försvarsatsningar med forskning och utbildning inom CBRNE-området och lyfter också möjligheten att ta emot en internationell nod för Natos strategiska planering. För att stärka nordisk integration, logistik och försvarsförmåga krävs dessutom utveckling av de öst-västliga förbindelserna. Det är några av budskapen som Umeå kommun lyfter under Västerbottensdagarna på Grand 2024 i Stockholm.

– Umeå har ett helt unikt läge i Arktis, framför allt ur ett civilt perspektiv, men också militärt i ljuset av dagens säkerhetspolitiska situation. För att potentialen när det gäller kommunikationer och logistik ska kunna nyttjas fullt ut krävs att vi får förstärkta öst-västliga förbindelser, från hamnarna vid Atlantkusten, genom Västerbotten och vidare till Finland, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Umeå är redan idag en logistiknod genom att kommunen har goda förbindelser via järnväg, flyg och båt. Eftersom Europavägarna E4 och E12 möts i Umeå finns en etablerad korsväg i nord-sydlig- och öst-västlig riktning. Umeå är en attraktiv kommun med kontinuerlig befolkningstillväxt, det finns ett brett och diversifierat näringsliv samt ett rikt kultur- och föreningsliv. Till det kommer två universitet som kan erbjuda spetskompetens inom en mängd områden.

Många år av samarbete över landsgränserna efter E12 har resulterat i ett flertal strategiska investeringar. Umeå och Vasa har tagit ett särskilt stort ansvar genom bildandet av ett gemensamt rederibolag och inköp av färjan Aurora Botnia som nu trafikerar Kvarken. Ökande volymer av både passagerare och gods visar att Kvarkenförbindelsen tillför nytta på europeisk, nationell och regional nivå.

I samtal med företrädare för olika försvarsgrenar har det blivit tydligt att Umeå kan få en utvecklad strategisk roll för Sveriges försvar och även en roll inom Nato. I Umeå finns redan Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) som har träningsanläggningar i världsklass, Försvarets forskningsinstitut (FOI) med unika laboratorier och Umeå universitets CBRNE-center som utbildar vapeninspektörer till FN.

Umeå kommun har därför lyft ett önskemål till regeringen med ett önskemål om stöd för utveckling av ett Nato Center of Excellence. Umeå är redan i dag Sveriges kompetenscenter inom området och ingen annan ort i dagens Nato har de möjligheter med träningsanläggningar, laboratorier i världsklass, samt forskning och utveckling i kallt klimat, som finns i Umeå.

Men det räcker inte med det. Umeå har också goda förutsättningar att bli en internationell nod för Natos strategiska planering för Arktis, ett så kallat High North Nato Center. Umeås förmågor kan med fördel utvecklas till bas för Sveriges och Natos strategiska planläggning för Sverige, Finland och Norge. Till stöd för detta kan nämnas att det finns nödvändig kompetenshöjd och en etablerad god samverkan när det gäller Arktis mellan de nordiska länderna.

Ytterligare en fråga som Umeå kommun kommer att lyfta med nationella företrädare under Västerbottensdagarna är den gamla frågan om en fast förbindelse över Kvarken.

– Nu bör vi kunna ta ett steg framåt när det gäller en fast förbindelse. Det här är en viktig fråga som inte bara berör oss i Sverige. Den handlar om att Finland ska få tillgång till hamnar efter Atlantkusten och därmed en fungerande försörjning. Det här är något vi i Sverige måste förstå, och det är hög tid att vår regering lägger in en växel för att hantera frågan, säger Hans Lindberg.

Sidan publicerades