Pernilla Eriksson, text: Gör din röst hörd!

Pernilla Eriksson, områdeschef för Idrottshögskolan/projektledare, Riksidrottsuniversitetet

"Tillsammans blir vi starkare och kan nå våra mål"

Pernilla Eriksson lyfter föreningslivet som ett sammanhang som bidrar till gemenskap, och där det gemensamma engagemanget kan vara en drivkraft för förbättringar.

Gör din röst hörd – en intervjuserie om våra demokratiska möjligheter

Hur kommer vi bättre till tals – och hur skapar vi ännu bättre förutsättningar för alla Umeåbor att delta och bidra? Umeå kommun har intervjuat några Umeåbor om synen på engagemang, demokrati och dialog.

Pernilla Eriksson, områdeschef för Idrottshögskolan/projektledare, Riksidrottsuniversitetet, svarar på frågor här.

Pernilla, när du hör uppmaningen ”Gör din röst hörd” vad blir det första du tänker på? Och vad betyder den för dig?

– Det första jag tänker på är ”Engagera dig!”. Engagera dig i frågor som berör dig, och våga säga vad du tycker och prata sakligt för din sak, men undvik att klandra ner på andra. I handling betyder det för mig att vi behöver acceptera de demokratiska processer som finns, och mitt tips blir såklart att du engagerar dig och gör din röst hörd via en av alla föreningar som finns.

Ja, många hittar ju en plats, en gemenskap och till slut kanske en röst inom våra idrottsföreningar. Vad beror det på tror du?

– Jag tror att det beror på att vi har ett gemensamt intresse inom idrotten, och att vi har ett gemensamt språk, som förenar oss.

Vad är det ni gör rätt, mer konkret?

– Drivkraften är att vi skapar gemensamma mål. Till exempel då gymnastikföreningarna i Umeå gick ihop och lyckades med gemensamma krafter och i bra dialog med kommunen till slut få till ett Gymnastikens hus i Umeå. Gemenskapen gör oss uthålligare. Det ger oss kraften att jobba vidare och hela tiden försöka utveckla verksamheten framåt, och på vägen ha roligt tillsammans.

Gemenskapen som superkraft! Någonting som bara blir mer angeläget på 2000-talet, att hitta varandra. Hur ser du på föreningarnas roll i framtiden?

– Jag tror att det för samhället och kommuner är viktigt att kunna bolla och diskutera olika frågor med föreningar och organisationer, i stället för enbart med enskilda individer. De får ett bredare perspektiv på saker om de involverar fler i dialogen. Jag hoppas föreningar i framtiden får ännu mer resurser, men jag tror inte att idrottsföreningarna ska ta över samhällets ansvar och lösa alla möjliga samhällsproblem. Jag anser att idrottsrörelsen i första hand ska fokusera på sitt grunduppdrag: Det vill säga att bedriva aktiviteter som ger människor ett aktivt, rörelserikt liv, hela livet!

Ja, rörelserikedom är ju en idé som Umeå inte minst har lyft de senaste åren. Vad vill man åstadkomma med den?

– Med rörelserikedom får vi ett nytt mindset som ger oss möjlighet att skapa attraktiva livsmiljöer, som ger alla en god chans till ett aktivt och hälsosamt liv och att få sin bästa livsresa. Rörelserikedom är en kompass vi använder för att utveckla aktiviteter och fysiska miljöer som skapar de här förutsättningarna.

Pernillas tips på hur du kan göra din röst hörd:

Sidan publicerades