Dieter Müller, text: Gör din röst hörd!

Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet

"Rätten att höras ger också ansvar att lyssna på andra"

För Dieter Müller är att göra sin röst hörd en viktig rättighet i det demokratiska samhället, men den bör utnyttjas med respekt för andra, med eftertanke och med en sund dos källkritik.

Gör din röst hörd – en intervjuserie om våra demokratiska möjligheter

Hur kommer vi bättre till tals – och hur skapar vi ännu bättre förutsättningar för alla Umeåbor att delta och bidra? Umeå kommun har intervjuat några Umeåbor om synen på engagemang, demokrati och dialog.

Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet, svarar på frågor här.

Intervju med Dieter Müller, vicerektor, Umeå universitet.

Dieter, när du hör uppmaningen ”Gör din röst hörd” vad blir det första du tänker på? Och vad betyder den för dig?

– Att göra sin röst hörd känns som en viktig inbjudan till att vara delaktig i demokratiska processer, och att påverka hur samhället och lokalsamhället ska utvecklas. Att kunna göra sin röst hörd speglar en grundprincip i moderna demokratiska samhällen och det gör människor till jämlika medborgare, något som många har kämpat för i Sverige främst i historien, och på andra ställen i världen pågår denna kamp än i dag. Det är dock inte bara en rättighet och möjlighet. Det följer också ett ansvar, inte minst i relation till de effekter det kan tänkas ha på andra människor och på de relationer som medborgarna har gentemot varandra.

Man ska tänka på vad man säger med andra ord. Det låter väldigt enkelt men är ganska svårt. Hur tycker du vi bör tänka, förbereda oss och agera?

– Ja, det kan inte bara handla om att säga vad som helst – det finns redan tillräckligt ogenomtänkt kacklande om det ena och det andra i sociala medier och IRL. Att göra sin röst hörd kräver också respekt för åhörarna. Med det menar jag att man ska informera och bilda sig i relation till det tema man vill tala om, att fundera över sanningshalten i de positioner man vill lyfta, att man är källkritisk alltså, samt att man försöker sätta sig in i hur andra personer kan tänkas se på saken. Visst ska man göra sin röst hörd men nog är det också så att människor i en liberal-demokratisk samhällsordning bör sträva efter kompromisser, och inte efter att kunna köra över andra grupper. Det krävs helt enkelt en medmänsklig, ömsesidig respekt – att man inte bara får sin röst hörd utan att man också hör andras röster.

Har vi moderna människor inbillat oss själva att det mesta är fixat, eller håller på att fixas av några som är duktiga på vad de gör? Behöver vi mer engagemang än vi tror i framtiden, trots botar och fiffig AI?

– Jag tror nog att många människor i Sverige förlitar sig på att saker är ordnade och fungerar. Att detta är möjligt tycker jag är bra, och man kan nog känna tacksamhet över att leva i ett land där sånt fungerar rätt så bra. Däremot gäller det ju också att fundera hur ett samhälle skall utvecklas i framtiden – oberoende om det gäller lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Att kunna delta i en sån debatt och ett sånt arbete är en möjlighet som många fler borde nyttja. Att göra sin röst hörd är svårt eftersom samhälleliga processer ofta är komplexa, och skenbart enkla lösningar ofta är dysfunktionella, men det gäller att påminna sig själv om att framtiden inte är förbestämd, utan att det är människornas handlingar som formar den, och att kompromissviljan är en absolut förutsättning för framgång.

Dieters tips på hur du kan göra din röst hörd:

Sidan publicerades