Rolf Hugoson, text: Gör din röst hörd!

Rolf Hugoson, Umeå universitet

"Välj dina strider – klok taktik för att förändra"

För Rolf Hugoson handlar uppmaningen ”Gör din röst hörd” om engagemang, till exempel vid valurnan, men också om att driva frågor som ligger nära hjärtat.

Gör din röst hörd – en intervjuserie om våra demokratiska möjligheter

Hur kommer vi bättre till tals – och hur skapar vi ännu bättre förutsättningar för alla Umeåbor att delta och bidra? Umeå kommun har intervjuat några Umeåbor om synen på engagemang, demokrati och dialog.

Rolf Hugoson, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, berättar här om sina tips.

Rolf, när du hör uppmaningen ”Gör din röst hörd” vad blir det första du tänker på? Och vad betyder den för dig?

– Som statsvetare tänker jag på val, och handlingen att rösta, men det är klart att göra sin röst hörd innebär ju också att man skall förklara och följa upp sitt val, det vill säga engagera sig i opinionsbildning.

De som engagerar sig är med och driver förändring och förbättring. Hur har det sett ut i Umeå genom historien, vilka är det som har skapat förändring?

– Grupper som driver på för förändring är viktiga: nykterhetskämparna, liberalerna, kvinnosakskämparna, för att bara nämna de viktigaste grupperna. Det har historisk varit lite olika klimat för förändrarna. Under perioden 1880–1920 till exempel var stadens ledande män ovanligt hårdnackat konservativa, men under resten av 1900-talet har däremot de ledande koalitionerna visat en betydligt större lyhördhet för olika gruppers intressen och vilja till förändring.

I dag är vi väl förhållandevis vänligt inställda till förändring, i alla fall i Umeå – men trots det är det ingen enkel sak att få till. Vad har du för rekommendationer till de som både vill göra sina röster hörda och åstadkomma förändring.

– Om ett demokratiskt system fungerar så är de flesta nöjda med hur de förtroendevalda styr staden, men det är klart, mindre grupper kan ibland känna sig undanskuffade … då gäller det att försöka hitta en taktik och identifiera detaljer där det är lättare att argumentera för den egna saken och kanske rentav få igenom en förändring, eller ett bevarande. Man kan tala om att plocka lågt hängande frukter, i stället för att försöka nå de avlägsna frukterna längst upp. Eller man kan säga att det gäller att välja de strider man kan vinna, i stället för att utmana överlägsna motståndare på deras hemma­plan.

Rolfs tips på hur du kan göra din röst hörd:

Sidan publicerades