Kartbild över Stöcke

Bilden visar området där utredningen kommer att genomföras.

Arkeologisk utredning inför ny detaljplan i Stöcke

Umeå kommun planerar att utveckla området i Stöcke genom att bygga en ny F–3-skola och förskola med sex avdelningar. För att säkerställa att projektet inte påverkar eventuella fornlämningar i området kommer en arkeologisk utredning att genomföras inom fastigheterna Stöcke 7:21 och 9:6. Utredningen börjar 10 juni.

Utredningen, som beslutats i enlighet med 2 kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1), syftar till att undersöka och preliminärt avgränsa eventuella fornlämningar genom okulär besiktning, handgrävande och maskinschaktning.

– Vår målsättning är att bevara och skydda vårt kulturarv samtidigt som vi utvecklar området. Boende kan höra både maskiner eller se drönare köra över området, men vi hoppas att störningarna ska bli så små som möjligt, säger Therese Ullberg, exploateringsingenjör, Umeå kommun.

Utredningen påbörjas 10 juni

Utredningen kommer preliminärt att påbörjas måndag 10 juni. Hur länge arbetet pågår beror på vilka eventuella fynd som hittas under processen. Entreprenören för arbetet är Eldrun Kulturmiljö AB.

Kontakt

Therese Ullberg
Exploateringsingenjör
Mark och Exploatering
therese.ullberg@umea.se
090-16 12 53

Sidan publicerades