Illustration som visar den nya byggnaden.

Illustration av Arkinova som visar den nya byggnaden.

Hedlundaskolan byggs ut till hösten

Upphandlingen är klar och bygglovet är beviljat. Det gör att Hedlundaskolan nu kan byggas ut. Skolan ska renoveras och byggas ut med en ny byggnad för att få plats med fler klassrum och ett större skolkök.

– Vi har planerat för projektet under lång tid och det känns kul att det är på gång nu, säger Emma Berggren, byggprojektledare.

För att minska klimatpåverkan återbrukas det material som går när den befintliga skolan renoveras och fasaden på den nya byggnaden byggs med återbrukat tegel. Den nya byggnaden får också en stomme helt i trä istället för stål och betong vilket gör att klimatpåverkan blir lägre.

Eleverna på Hedlundaskolan har bidragit med idéer hur de vill att den nya skolgården ska utformas. Två av de förslag som blir verklighet är en parkourbana och en linbana på skolgården.

– Markarbeten för den nya byggnaden påbörjas efter sommaren. Den nya byggnaden och skolgården är först ut. Därefter påbörjas utbyggnaden av skolköket och renoveringen av den befintliga skolan berättar Emma Berggren, byggprojektledare.

Planen är att skolan kan flytta in i den nya byggnaden vintern 2025–2026. Utbyggnaden av skolkök och renoveringen av den befintliga skolan planeras vara klart under vintern 2026–2027.

Sidan publicerades