Vasaskolans nya entré och en flygel. Illustration av Sweco.

Vasaskolans nya entré och en flygel. Illustration av Sweco.

Vasaskolan byggs om och blir gymnasium

Fler gymnasieplatser behövs och därför byggs Vasaskolan i centrala Umeå om till ett gymnasium. Skolan byggs ut med två flyglar på pelare för att skapa en mer öppen och trygg skolgård. Rosa huset som ligger bredvid skolan görs om till skolkök och skolrestaurang. När skolan byggs om bevaras de gamla byggnadernas historiska detaljer.

– Att bevara den värdefulla kulturhistoriska miljön och ändå skapa lokaler som är fungerar bra för undervisning har varit viktigt, berättar Patrik Lindqvist, byggprojektledare.

Umeå kommuns befolkning växer och antalet 16–18-åringar förväntas öka med drygt tusen personer fram till år 2031. Fler gymnasieplatser behövs och därför fick tekniska nämnden i uppdrag att tillföra tusen nya gymnasieplatser. För att möta behovet av lokaler byggs Dragonskolan och Maja Beskowgymnasiet ut och Vasaskolan byggs om till ett gymnasium.

Den nuvarande Vasaskolan kompletteras den med två flyglar på pelare för att skapa en mer öppen och trygg skolgård under kvällar och helger. Det gör också att en cykelparkering med tak skapas under flyglarna. Skolan får en bara en entré vilket möjliggör hög vuxennärvaro. Rosa huset görs om till skolkök och skolrestaurang och får en tillbyggnad för bland annat inlastning av varor.

De nya byggnaderna anpassas i storlek och utseende så att de kompletterar de gamla. Kommunen har tagit hjälp av sakkunniga inom kulturbyggnader för att säkerställa att ombyggnationen blir bra utifrån det kulturhistoriska värdet. Med ombyggnationen av Vasaskolan skapas fler klassrum men det ryms ingen idrottshall på den nuvarande tomten. Rosa huset har utretts som möjlig idrottshall men är inte tillräckligt stor. Därför pågår fortfarande en utredning om idrottshall och till en början blir undervisningen i befintliga idrottshallar i Umeå.

Planen är att Vasaskolan ska börja byggas 2025 och vara klart hösten 2027 Vuxenutbildningen som använder lokalerna idag samlas i lokaler på Mossvägen i området Berghem.

 

Vasaskolans två nya flyglar byggs på pelare för att skapa en mer öppen och trygg skolgård. Illustration av Sweco.

Vasaskolans två nya flyglar byggs på pelare för att skapa en mer öppen och trygg skolgård. Illustration av Sweco.

Bild som visar hur nya Vasaskolan under kvällstid. Illustration av Sweco.

Bild som visar hur nya Vasaskolan under kvällstid. Illustration av Sweco.

Sidan publicerades