Vattendrag som rinner under en grågrön gångbro.

LONA-undersökningen om Tvärån är klar.

LONA-undersökningen klar:
våtmarker kan bidra till minskad risk

Nu är LONA-undersökningen för Tvärån klar. Utredningen syftar till att undersöka om våtmarksåtgärder kan skapa fördröjning och minska risken för översvämning.

Bakom arbetet står analys- och teknik-konsultbolaget WSP, som i rapporten konstaterar att en fördröjningsvolym på mellan 25 000 och 35 000 kubikmeter är möjlig.

Att anlägga våtmarker kan alltså bidra till att minska översvämningsrisken, men WSP menar att dessa i sådana fall behöver utföras i kombination med andra åtgärder i bebyggda områden.

Krävs större ytor

För att fördröja de cirka 200 000 kubikmeter som är nödvändig för att förhindra situationen från hösten 2020 krävs dock betydligt större ytor.

Sammanfattningsvis föreslår WSP att de geotekniska och hydrogeologiska förutsättningarna inom området studeras vidare, inte minst eftersom det kan få stor påverkan på anläggningsförutsättningarna inom föreslagna områden.

Är intressant av flera anledningar

Våtmarksåtgärder kan vara intressant av flera andra anledningar eftersom det kan ge effekter utöver fördröjning. ”Exempelvis kan det ge positiva klimateffekter, ökad biologisk mångfald och estetiska värden”, skriver WSP.

— Vi tar med oss insikterna från LONA-undersökningen i det fortsatta med Tvärån, säger Thomas Nordlander, projektchef, Umeå kommun.

Sidan publicerades