Nyhetsarkiv

 • Arbetet med Tvärån fortsätter

  Analys- och teknik-konsultbyrån WSP har nu färdigställt den förstudie som ska visa effekter och kostnader för aktuella åtgärdsalternativ för Tvärån. Förenklat h...
 • LONA-undersökningen för Djupbäcken är klar

  Nu är LONA-undersökningen för Djupbäcken och Sandbäcken klar. Utredningen syftar till att undersöka om våtmarksåtgärder kan skapa fördröjning och minska risken...
 • Rapporten om Djupbäcken

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Djupbäcken ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämnings­risken i Dju...
 • Rapporten om Tvärån

  Analys- och teknik-konsultbolaget WSP:s rapport om Tvärån ska fungera som ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med att hantera översvämningsrisken i Tvärån.